اهدي نذراً

قضاوت

سلام خدا بر شما

اميرمؤمنان حضرت على عليه السلام مى فرمايند: (فاصله بين حق و باطل چهار انگشت است، معناى اين فرمايش را از آن حضرت پرسيدند، حضرت چهار انگشت دست خود را جمع نموده و ميان گوش و چشم خود قرار دادند و فرمودند: باطل اين است كه بگويى شنيدم و حق اين است كه بگويى ديدم.)

برخى هستند كه طبق شنيده هاى بى پايه و اساس و شايعات نتيجه گيرى مى كنند…
اميدواريم حضرتعالى جزو ميليون ها بيننده محترمى باشيد كه طبق فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام بر اساس ديده هايتان قضاوت كنيد.

مجموعه رسانه اى امام حسين عليه السلام در هشت سال گذشته با 5 شبكه ماهواره اى1.به زبان فارسى 2.به زبان عربى 3.به زبان انگليسى 4. به زبان اردو 5.به زبان ترکی بحمدالله توانسته است هزاران هزار نفر از اديان و مذاهب مختلف را با مذهب حقه شيعه آشنا سازد و باعث استحكام عقايد ميليون ها دوستدار اهل بيت عليهم السلام در سراسر دنيا باشد.
پذيراى پيشنهادها و انتقادهاى سازنده شما بيننده حسينى هستيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share